chevron_left Powrót

ZAPRASZAMY NA EGZAMINY SPRAWNOŚCIOWE


poniedziałek Marzec 25, 2019 r.
zoom_in

Zapraszamy na egzaminy sprawnościowe do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jaśle, które odbędą się w najbliższą sobotę tj. 30.03.2019 roku na boisku Orlik przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle przy ul. Szkolnej 38. O godzinie 9:00 zapraszamy chłopców i dziewczęta, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczęszczać do klasy VII i VIII. Natomiast od godziny 10:30 zapraszamy kandydatów do klasy IV, V i VI. Przypominamy, że na egzamin kandydaci przychodzą z rodzicem bądź prawnym opiekunem oraz przed przystąpieniem do egzaminu muszą dostarczyć uzupełniony i podpisany „kwestionariusz osobowy kandydata” (można pobrać w zakładce „rekrutacja”) oraz ważne badania lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania piłki nożnej. Bezpośrednio przed przystąpieniem kandydata do egzaminu komisja będzie weryfikować w/w dokumenty.